Onze kinderen

9 maart 2024

Zomaar een paar cijfers uit de eerste helft 2023

Gemeente Nunspeet:

675 jeugdhulptrajecten zijn ingezet.
87 meldingen mishandeling   (landelijk gemiddelde = 184)
Hulp zonder verblijf 8,4%       (landelijk gemiddelde = 10,1%
Kinderen in een uitkeringsgezin 3%  (landelijk gemiddelde = 6%)

Dan kan je zeggen: ‘we doen het zo gek nog niet in Nunspeet’. En dat is ook zo.
Maar ieder traject, iedere melding is er 1 teveel.
Ik heb over dit onderwerp al vaker geschreven. Waarom ik het nu weer aanhaal is om de volgende reden.

Nunspeet doet het relatief goed als het om de inzet van jeugdzorg gaat. Maar het kan altijd beter. Er zijn nu best wat ontwikkelingen gaande op regionale samenwerking als het gaat om de inzet van jeugdzorg. En die regionale samenwerking komt niet op gang omdat het kostenbesparend zou zijn want in de gehele regio leeft de gedachte dat geen enkel kind buiten de boot mag vallen omdat het geld kost.
kijken naar waar inzet jeugdhulp anders kan, beter kan, expertise delen, slimmer samenwerken. Uiteindelijk gaat het er beter op worden.
Vanuit Gemeentebelang vinden wij dit ook een goede ontwikkeling. Voorbeeld:

Ouders melden zich bij de huisarts omdat hun kind het niet goed heeft op school. Men denkt dan al snel aan de inzet van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Nu wordt bij een aanmelding eerst een verklarende analyse gedaan waardoor veel sneller duidelijk wordt waarom het niet goed gaat op school. En dan zou huiswerkbegeleiding misschien een veel beter aanbod zijn voor dat kind. Zo zou het bij sommige kinderen misschien wel veel beter zijn om aan te haken bij een welzijnsorganisatie i.p.v. een zorgorganisatie. Een Verklarende Analyse zal dat meer duidelijk moeten maken.

Deze regionale samenwerking Jeugd is één van de ontwikkelingen waar we met elkaar mee bezig zijn.
Daarnaast zijn er nog een paar essentiële ontwikkelingen te weten, OKO en IZA GALA.
OKO heb ik al eerder over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kind vriendelijke Omgeving. OKO wordt in onze omgeving regionaal opgepakt.
IZA GALA staat voor Integraal Zorg Akkoord Gezond Actief Leven Akkoord. Allemaal ingewikkelde afkortingen en het gaat te ver om er in deze blog inhoudelijk te diep op in te gaan. IZA GALA wordt in een samenwerkingsverband met tientallen organisaties uitgewerkt.

Weet in ieder geval dat de regionale gemeenten, Zorg- en Welzijnsorganisaties hard met elkaar aan het werk zijn om de juiste zorg voor onze kinderen goed op orde te krijgen.

Namens Gemeentebelang,
Martin Juffer.

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...