Orange the World; “In Nederland sterft er elke 8 dagen een vrouw door geweld”

9 december 2023

” In Nederland sterft er elke 8 dagen een vrouw door geweld”Bron: Atria.nlEen bizar gegeven vond ik toen ik dit enige jaren geleden las op de site van “Orange the World”Daarom hebben wij gevraagd om aan de actie mee te doen en is ons gemeentehuis ook dit jaar weer oranje verlicht. Vanuit de fractie van Gemeentebelang zijn wij het belangrijk aandacht te geven aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Niet vreemd voor een fractie waarvan de meerderheid vrouw is. Mooi dat meerdere bestuurders uit onze gemeente een orange-accessoire droegen bij de raadsvergadering van november. Helaas komt in onze gemeente ook geweld achter de voordeur voor. Iets wat kinderen, vrouwen maar ook mannen overkomt.Huiselijk geweld komt onder al onze inwoners voor. Vaak denkt men aan opzettelijke mishandeling maar het kan ook zijn dat iemand de zorg van een naaste niet meer aankan. Uit onmacht kan geweld voortkomen.Het betreft niet alleen vormen van lichamelijk geweld maar het vaakst komt verbaal geweld voor.Zorgelijk zijn cijfers over geweld richting vrouwen, femicide genaamd.Deze term wordt gebruikt als sprake is van gendergerelateerd dodelijk geweld tegen vrouwen. We gebruiken de term om duidelijk te maken dat vrouwen door hun ongelijke positie in de samenleving in sommige situaties meer risico lopen om gedood te worden dan mannen.Zo is er een Europees verdrag van Istanbul waar onderstaande staat: “Alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt.”Hoe begin ik een gesprek als je huiselijk geweld vermoed ?Het is altijd goed om te vragen hoe het met iemand gaat als je je zorgen maakt. Want een onveilige thuissituatie doorbreken begint met je zorgen bespreken. Hoe je een gesprek begint hangt af van de situatie.Hieronder staan tips om een gesprekje te beginnen als je huiselijk geweld vermoed.

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/partnermishandeling/begin-een-gesprek/praat-met-het-slachtofferAarzel niet om in actie te komen als je geweld vermoed!

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...