Recreatiezonering krijgt extra inbreng van inwoners

31 maart 2021

Nunspeet – Mede naar aanleiding van de brandbrief van Gemeentebelang Nunspeet en hun inspraak in de vergadering van de provinciale staten gaat de provincie Gelderland met inwoners en andere lokale belanghebbenden in gesprek over recreatiezonering. Dit gebeurt in een tussenfase die wordt ingelast. De lokale partij is tevreden: “Dit is de luisterhouding die we graag wilden zien.”

In deze vergadering spraken meerdere belanghebbenden en lokale vertegenwoordigers in. Vanuit Nunspeet was dat naast Gemeentebelang Nunspeet ook de Buurtvereniging Hulshorst. Het signaal wat de insprekers afgaven was helder: inwoners waren onvoldoende betrokken bij de plannen en het zondermeer afsluiten van natuurgebieden was absoluut ongewenst. Tijdens de vergadering overhandigde de Statenfractie van het CDA ook de uitkomsten van een enquête. Hierin werd hetzelfde beeld bevestigd: inwoners zijn onvoldoende betrokken bij de plannen en voelen zich medeverantwoordelijk voor De Veluwe.

Eerder verstuurde Gemeentebelang ook al een brandbrief waarin ze aandacht vroegen voor het betrekken van inwoners in de plannen en de dreigende afsluiting van onder andere het Hulshorsterzand. Raadslid Pieter-Jan van Rossen: “Hier werd in eerste instantie nog afhoudend op gereageerd door de gedeputeerde, het zou allemaal wel meevallen. Maar we hebben gezien dat er door die brief wel wat aangewakkerd werd en inwoners, ook uit andere gemeenten, hun bedenkingen lieten horen. Uiteindelijk werd dit duidelijk door de vele insprekers en de enquête van het CDA naar voren gebracht en pikten de diverse andere Statenfracties dit goed op. Gedeputeerde Staten móest nu dus wel deze tussenstap van participatie toevoegen in het proces.”

Concreet is dit volgens het raadslid goed nieuws, want ook de zogenoemde zoneringskaart (waarop ingetekend staat hoeveel er mogelijk is in de verschillende gebieden en welke gebieden wellicht afgesloten zouden worden) is nadrukkelijk onderwerp van gesprek. Van Rossen: “Hier ligt dus dé kans voor alle betrokkenen om mee te praten over of een gebied als het Hulshorsterzand ook echt in z’n geheel afgesloten moet worden, of dat we met andere maatregelen de balans tussen natuur en recreatie kunnen herstellen en bewaren. Inwoners, buurtverenigingen, andere belanghebbenden, allemaal roepen we ze dan ook op om hun inbreng te delen met de provincie.”

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...