Slotakkoord

7 juni 2023

Marc Konings schreef voor de Nunspeet Huis aan Huis zijn laatste column als fractievoorzitter en raadslid van Gemeentebelang:

We zijn weer in de laatste maand van het collegejaar aangeland. Traditioneel een drukke maand omdat dan veel zaken in de raad afgehandeld moeten worden. Voor mij is het de laatste keer dat ik het rondje commissie- en raadsvergaderingen actief meemaak. Na zes jaar voor Gemeentebelang in de politiek, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter, draag ik zoals gepland het stokje over aan Pieter-Jan van Rossen.

Een goed moment om terug te kijken op een enerverende periode, waarin we als raad voor Nunspeet belangrijke besluiten hebben genomen. Denk bijvoorbeeld aan de inclusieagenda, de Wiltsangh, de Stationsomgeving, de cultuuraanpak, de selectie van de burgemeester en onlangs nog de onderwijshuisvesting. Helaas zijn er ook onderwerpen waar de resultaten wat langer op zich laten wachten zoals de aanrijtijden van de ambulances en sommige woningbouwtrajecten. En soms gaat het niet goed, zoals bij het ondernemersfonds. Ook dat is politieke realiteit.

Om resultaten te boeken is in de raad van Nunspeet, ook al waren en zijn er inhoudelijk duidelijke verschillen, altijd constructief samengewerkt. Dat was al zo voor de verkiezingsoverwinning van Gemeentebelang in 2022 maar zeker nadat wij in de onderhandelingen het initiatief hebben genomen richting een raadsakkoord en een afspiegelingscollege. Ook dit unieke initiatief hebben we samen kunnen vormgeven.

De samenwerking heeft door dit akkoord een andere dynamiek gekregen. We discussiëren in de raad minder over het ‘wat’, want dat ligt op hoofdlijnen vast in het raadsakkoord, maar meer over het ‘hoe’. Dat levert inhoudelijk goede debatten op, hoewel het voor ons allen nog even wennen is in deze nieuwe setting.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat in deze tijd, waarin veel mensen helaas tegenover elkaar staan en polarisatie aan de orde van de dag is, samenwerking de enige weg is die tot positieve resultaten leidt. Dat geldt binnen de politiek, maar zeker ook daarbuiten. De afgelopen maanden heb ik dan ook vaak aangegeven dat Brussel en Den Haag toch eens bij ons moeten komen kijken. Zo kom ik van het raadsakkoord vanzelf bij mijn slotakkoord: in de Nunspeetse politiek moeten we deze samenwerking wat mij betreft de komende jaren gewoon vasthouden. Open en transparante discussies, respect voor elkaar en elkaar wat gunnen. Samen krijg je echt meer voor elkaar voor de inwoners en ondernemers!

Marc Konings

Eerdere nieuwsberichten