Strategisch huisvestingsplan

3 september 2022

Kent u ze, de spandoeken over of bij de weg die ons, weggebruikers.  attenderen op te letten omdat de scholen en daardoor de lopende, fietsende en soms gemotoriseerde jeugd, na ruim zes weken ook weer gebruik maken van de wegen. Niet dat je niet op hoeft te letten als de jeugd vakantie heeft maar dit is even een extra zetje.

Maar het zijn niet alleen de scholen die weer beginnen ook het raadswerk komt weer op gang. De afgelopen weken heeft niet alles stilgelegen maar het was relatief rustig.

Afgelopen week heb ik de gelegenheid genomen om het raadsakkoord “Samen meer voor elkaar” nog maar eens goed door te lezen in het bijzonder het punt Onderwijs en wel de Herijking van het SHP.

De gemeenteraad heeft in maart 2017 het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. In dit plan is vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met haar onderwijshuisvesting. De vorming van integrale kindcentra’s (IKC’s) is hierin een belangrijk uitgangspunt. In IKC’s werken basisscholen en kinderopvang samen aan het realiseren van een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar.

In Nunspeet is al veel gebeurd maar moet ook nog heel veel gebeuren. Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken en blijkt uit de jaren die achter ons liggen dat het niet zo gemakkelijk is dan dat het soms lijkt   Er zijn veel factoren die meespelen.  Even een kort overzicht.

In eerste instantie was het de bedoeling dat in Elspeet een IKC gevestigd zou worden. Een samengaan van de Boaz-Jachinschool en de Da Costaschhool  met daarbij de kinderopvang. In goed overleg is dit niet doorgegaan en is de Boaz-Jachinschool uitgebreid en  verduurzaamd. De Da Costa School heeft een prachtig nieuw schoolgebouw dus Elspeet kan nog jaren vooruit.. In Hulshorst is de Prinses Beatrixschool verduurzaamd en het eerst IKC binnen onze gemeente.

CNS “De Bron” is overvol omdat veel ouders en kinderen uit Molenbeek voor “De Bron” kiezen.  “De Immanuel” is overvol mede omdat hier speciaal aandacht wordt besteed aan onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Dit zorgt  voor een regionale belangstelling voor deze school.  Maar ook de komst van “Florian” een nieuwe school binnen onze gemeente die momenteel 2/3 lokalen gebruikt op locatie Immanuel

Bovenstaande gebouwen barsten uit hun voegen en moeten nodig verduurzaamd worden. Er moet besloten worden of dit nog in de huidige gebouwen kan of dat er nieuwbouw gerealiseerd moet worden.

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...