Vrijwilligers

16 februari 2024

Voorafgaand aan de commissievergadering Maatschappij en Middelen spraken een aantal partners uit de culturele sector in. Zij deelden hun zorgen met de Raad voor het aantrekken en behouden van vrijwilligers. Want ook deze sector is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Deze populatie vergrijst. Bestaande en potentiële nieuwe vrijwilligers hebben minder tijd of willen liever niet te veel verantwoordelijkheid. De insprekers vroegen ons; Hoe lossen we de tekorten op?

Vooropgesteld is vrijwilligerswerk super belangrijk voor onze samenleving. Zonder vrijwilligers is er bijvoorbeeld geen museum, voetbal, Harmonie of  Vrije Academie. En toch staan verenigingen/organisaties vaak voor uitdagingen bij het aantrekken en behouden van vrijwilligers.

Ze merken dat potentiële vrijwilligers vaak twijfels hebben. Wellicht vragen ze zich af of het vrijwilligerswerk wel bij hen past, of ze het leuk zullen vinden, of de mensen aardig zijn, en of het te veel tijd zal kosten.

Voor iedereen die wel betrokken is bij een vereniging of stichting maar twijfelt of ze wel/niet vrijwilliger willen worden: Vrijwilligerswerk is een win-win situatie; je helpt anderen en krijgt er zelf veel voor terug. Uit eigen ervaring kan ik een paar voorbeelden geven wat het jou kan opleveren:

Vrijwilligerswerk geeft een gevoel van voldoening en betekenis. Want je helpt anderen en draagt bij aan een betere samenleving.
Door vrijwilligerswerk ontwikkel je nieuwe vaardigheden en leer je meer over jezelf. Het kan je zelfvertrouwen vergroten en je helpen om uit je comfortzone te stappen.
Door vrijwilligerswerk kom je in contact met andere mensen en kun je nieuwe vrienden maken.

Om terug te komen op de vraag van de inspreker: ik heb het antwoord niet hoe we de tekorten aan vrijwilligers kunnen oplossen. We zullen met z’n allen opnieuw moeten uitvinden hoe vrijwilligers aan te trekken en te binden. Want op de manier zoals we dit altijd deden lukt ons dat niet goed genoeg meer.

De wethouder gaf in de commissievergadering aan dat deze problematiek ook onder de aandacht is van onze gemeente. Vanuit de gemeente komt er een cultuurplatform die samen gaat werken met de culturele partners aan het duurzaam in standhouden van vrijwilligerswerk en bestuursfuncties.

Een mooi initiatief, maar laten we hier ook vooral samen aan blijven werken en elkaar de vraag stellen: Waar kunt u uw steentje aan bijdragen?

Korine Koers

 

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...