Waar doen we het van?

28 oktober 2023

De raadsvergadering in oktober is voor een gemeente wat Prinsjesdag is voor ons land. Hier wordt de Miljoenennota en de Rijksbegroting van Nederland voor het nieuwe jaar aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In de raadsvergadering van oktober stellen gemeenten de begroting op waarin staat welke plannen zij hebben voor de komende jaren, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwachten.

Hoe komt de Gemeente aan geld, voordat zij dit überhaupt kan besteden?

Zo’n 60% van de inkomsten ontvangen gemeenten uit de Haagse pot, namelijk het Gemeentefonds. Als Den Haag bezuinigt, voelt de gemeente dat ook. De bestemming van deze inkomsten staan in de praktijk al rond 90% vast. Dit is omdat de gemeente een heleboel wettelijk voorgeschreven taken heeft. Gemeentehuizen moeten functioneren, wegen en openbare ruimten moeten worden onderhouden, veiligheid moet worden gewaarborgd, inwoners moeten kunnen rekenen op goede zorg etc..

Voor niet wettelijk voorgeschreven taken zoals de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe stationsomgeving, een theater, een dorpshuis of museum moeten gemeenten sparen.

Dit spaargeld halen gemeenten uit andere bronnen van inkomsten, zoals de onroerendezaakbelasting en toeristenbelasting. Ook kan een gemeente zogenaamde leges innen. Dit zijn vergoedingen die een inwoner betaalt aan de gemeente voor paspoorten, rijbewijzen of het aanvragen van vergunningen. Overige inkomstenbronnen zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen, grondexploitaties en inkomsten afkomstig uit verhuur.

Welke rol heeft de gemeenteraad hierin?

De gemeenteraad heeft budgetrecht wat betekent dat zij bepaalt hoeveel geld er per doel te besteden is. Dus elk jaar in oktober worden door alle fracties van de lokale partijen de kaarten opnieuw geschud. Waaraan willen het geld binnen onze Gemeente besteden? Gemeentebelang is in Nunspeet de grootste partij en krijgt dus de meeste kaarten.

Onze begroting is ook dit jaar solide en evenwichtig, waarin rekening is gehouden met de onzekere tijden die komen. Want vanaf 2026 stelt het rijk namelijk minder geld beschikbaar voor Gemeenten. Gemeentebelang ondersteunt deze wijze van begroten omdat we verantwoord maar wel slim met het geld van de inwoners willen omgaan.

Waar zet Gemeentebelang haar kaarten op in?
Gemeentebelang zal er alles aan doen om inwoners die in financiële onzekerheid zitten een perspectief te bieden. Onze gemeente groeit tot 2030 fors in huishoudens. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat ook voorzieningen, het welzijnsaanbod en bedrijvigheid meegroeien. Zodat we een vitale gemeente blijven.

Korine Koers

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...