Wat is wijsheid?

6 september 2023

Onderstaande column is deze week te lezen in de Nunspeet Huis aan Huis.

Wat is wijsheid?

Het houdt de gemoederen al geruime tijd bezig; De Gortelseweg in Vierhouten. Een belangengroep , bestaande uit aanwonenden en natuurliefhebbers, weet zelfs de landelijke pers te bereiken met de benadering dat de bosweg wel eens een ‘piekbelaster’ zou kunnen zijn.

Andere inwoners van hetzelfde dorp, die zich weer geheel niet herkennen in dat geluid, verzetten zich tegen het idee dat de betreffende weg (deels) afgesloten of afgewaardeerd zou moeten worden. Waar de één steeds wat luider z’n stem laat horen, roept dat weer een tegenreactie op van de ander. Het gesprek wordt discussie, de discussie wordt strijd. En steeds minder gaat het om waar het allemaal begon -de weg-, maar om het eigen gelijk.

Het is jammer om te constateren dat dit zo hoog oploopt. Vooral omdat het eigenlijk niet nodig is; als raad hebben we in het raadsakkoord immers al specifiek opgenomen dat de Gortelseweg onderdeel moet zijn van het op te stellen verkeersplan voor Vierhouten. En zoals we dat inmiddels gewend zijn in onze gemeente: zo’n verkeersplan wordt voorafgegaan door een zorgvuldig participatieproces waarin iedereen gehoord kan worden en alle belangen op tafel mogen komen. Waar door een ieder om gevraagd wordt ligt dus al in het verschiet.

Het is opnieuw een voorbeeld uit de voor raadsleden haast dagelijkse praktijk: inwoners met ogenschijnlijk tegengestelde belangen staan tegenover elkaar en kijken daarbij naar de gemeente en de politiek om uitkomst te bieden. Wat is dan wijsheid?

In dit geval is wijsheid om allereerst de rust te bewaren. Niet alles vanuit wantrouwen of je eigen gelijk te benaderen, maar open te blijven staan voor een objectief gesprek. Ook, of juist, als dat moeite kost. Wijsheid is ook om het proces af te wachten, zodat met de benodigde zorgvuldigheid een plan op tafel kan komen. Want juist die zorgvuldigheid is bij zulke uiteenlopende belangen en zienswijzen zo belangrijk om, uiteindelijk toch samen, tot een gedragen resultaat te komen. Dat vraagt ook wat geduld en wijsheid van alle betrokkenen.

Pieter-Jan van Rossen

 

Eerdere nieuwsberichten